تلفن تماس پشتیبانی مشتریان: 09135937363

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
معنای زندگی از منظر ملاصدرا و هایدگر 10,500 تومان
مقاله تاثیر بازی در رشد کودکان از بدو تولد تا دبستان 10,500 تومان
اثربخشی تفکر منطقی بر خود کنترلی و اخلاق حرفه ای معلمان ابتدایی 13,000 تومان
تحقیق برسی جایگاه ، اهمیت و تاثیر شادمانی در تعلیم و تربیت از نظر فیلسوفان غربی 14,500 تومان
تحقیق عناصر برنامه درسی و تدوین برنامه درسی در پست مدرنیسم 13,000 تومان
پاورپوینت تدریس روش موعظه و نصیحت از جزوه روش های تربیت اخلاقی و کاربردی در اسلام 16,500 تومان
پاورپوینت مقایسه نظرات دیویی و روسو از منظر فلسفی ، هستی شناسی ، اخلاق و انسان شناسی 14,000 تومان
پاورپوینت مقایسه نظرات اگوستین و سارتر از منظر فلسفی ، هستی شناسی ، اخلاق و انسان شناسی 14,000 تومان
پاورپوینت روش ايجاد عادت از جزوه تکلیف نظریات تربیتی ائمه اطهار 11,500 تومان
مقاله مبانی اصول هستی شناسی اگزیستانسیالیسم 10,500 تومان
تحقیق مبانی اصول هستی شناسی اگزیستانسیالیسم 10,500 تومان
تکالیف مکاتب فلسفی واراتربیتی - مبانی اصول هستی شناسی اگزیستانسیالیسم 10,500 تومان
مقاله مکتب ایدئالیسم 10,500 تومان
مبانی زیباشناختی برنامه درسی ، سمینار در مسائل برنامه درسی 10,500 تومان

تعداد صفحه(1):