شعری درباره بلوچستان


شعری کوتاه در مورد بلوچستان

.
  • اشتراک به:

اي بلوچستان تويي اسرار من

من بلوچم هر بلوچي يار من

اي بلوچستان دواي درد من

اي بلوچستان تويي تيمار من

توتياي خاك تو در چشم من

بوي تو درمان كند بيمار من

من بلوچم نام من تاريخ من

جز بلوچي كم بود غمخوار من

من بلوچم مرد جنگي مرد كوچ

مي نوازد مردي ام را تار من

پير من مرشد كه بوده است در وجود

آن محمد بوده است سردار من

من مسلمانم مسلماني كنم

سنتان مصطفي هم يار من

گرچه گرمي ، گرچه خشكي كرده اي

بوي خوش داري تويي گلزار من

نام حق اندر زبان جاري شده

نام حق اندر زبان تكرار من

من مدارا مي كنم با خار دل

مي رود در چشم دشمن خار من

دست ياري سوي حق نِه اي جلال

رحتمان حق بود تيمار من

5446 نمایش

کامنت ها