مسایل امنیتی

در حفظ و نگهداری رمز عبور خود کوشا باشید.
از واگذاری اکانت خود به دیگران پرهیز کنید .
از افشا کردن اطلاعات کاربران دیگر پرهیز کنید .
در صورت به سرقت رفتن اطلاعات شخصی تان از پروفایل تان سریعا به مدیران اطلاع دهید.