شرایط سرویس

ماتین وطن طبق قوانین شرعی دین اسلام و حکومتی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند . بنابراین کاربران مجاب به پذیرش قوانین اسلام و جمهوری اسلامی ایران هستند .
هر گونه توهین به اشخاص، مذاهب ، ادیان و کاربران دیگر باعث مسدود شدن آی پی کاربر خاطی می شود .
مسئولیت تمام فعالیت های کاربران اعم از انتشار عکس ، فیلم ، متن و ... در ماتین وطن بر عهده خود آنان می باشد و ماتین وطن هیچ گونه مسولیتی در قبال فعالیت های آنان ندارد.
انتشار هر گونه فایل خلاف قوانین و خلاف شرع ممنوع می باشد و با کاربر طبق قوانین برخورد می شود